Psychoterapia indywidualna to długotrwała forma pomocy, polegająca na rozmowie. Ma na celu lepsze zrozumienie siebie, swoich doświadczeń, potrzeb oraz obaw. Dzięki niej możesz rozpoznać swój wpływ na pojawiające się w Twoim życiu trudności oraz zwiększyć możliwość decydowania o sobie. Zazwyczaj owe dostrzeganie własnej odpowiedzialności bywa trudne, a i nawet bolesne. Jednakże w dalszej perspektywie prowadzi do trwałych zmian, a docelowo do poprawy relacji oraz zadowolenia z życia.

Prowadzona przeze mnie terapia odbywa się w nurcie psychodynamicznym,  w oparciu o rzetelną metodą TFP.

Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedzają konsultacje, po których omawiamy kontrakt terapeutyczny oraz dalszą terapię.


 Czas trwania spotkania w ramach psychoterapii: 50 min